NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

NGƯỜI MỞ ĐƯỜNG

♻️ Ngay từ khi thành lập công ty Liên Hưng, người mở đường đã quyết tâm xây dựng một tập thể gồm những thành viên có tinh thần cầu tiến, luôn biết phấn đấu tự hoàn thiện mình, luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo để không ngừng phát triển tổ chức và cống hiến nhiều nhất cho cộng đồng và xã hội.

 

⛳ Sau 6 năm nỗ lực trên hành trình “Xây dựng thương hiệu” hệ sinh thái mới của doanh nghiệp đã thành hình mở ra những tiềm năng mới, kiến tạo những giá trị thiết thực bền vững.

 

♻️ Thành quả Liên Hưng nhận được không đơn thuần là ngày một ngày hai, mà đó là việc duy trì những nỗ lực vượt bậc của cả tập thể trong suốt quá trình phát triển.

 

♻️ Chúng tôi chưa bao giờ ngừng nghỉ trong việc làm giàu cho vốn vô hình của doanh nghiệp, không ngừng nghỉ trong việc tìm tòi học hỏi nhằm làm ra một sản phẩm tử tế cho khách hàng, nghĩ về một công việc tử tế cho nhân viên để tạo động lực cho mình và cho họ hướng tới mục tiêu chung.

 

 

Địa chỉ và thông tin liên hệ:
☎️ĐT: 0961 678 990 – 0907 443 455
☎️Hotline: 079 2222 889
Website: xaydunglienhung.com
Email: xaydunglienhungphuquoc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com