Khởi Công Các Căn Shop Tháng 4/2022

Khởi Công Các Căn Shop Tháng 4/2022

? CÔNG TY XÂY DỰNG LIÊN HƯNG
? Là Doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng tại thị trường Phú Quốc
Chúng tôi lấy sự khác biệt để tạo ra lợi thế cạnh tranh – Sự thịnh vượng của đối tác làm mục tiêu lâu dài để phát triển bền vững
☑️ Vào ngày 19/04/2022 chúng tôi tiếp tục khởi công các căn shophouse
? SA-07-05
? SA-07-18
? SA-08-35
Ngày 07/04/2022
? IN-07-38
Địa chỉ và thông tin liên hệ:
☎️ĐT: 0961 678 990 – 0907 443 455
☎️Hotline: 079 2222 889
Website: xaydunglienhung.com
Email: xaydunglienhungphuquoc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com