• Tên Dự Án: VENICE HOTEL R
  • Khách Hàng: Company Name Inc.
  • Ngày bắt đầu dự án: January 10, 2021
  • Ngày hoàn thành dự án: March 15, 2021
  • Hạng Mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện

VENICE HOTEL R

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất