• Tên Dự Án: SHOPHOUSE MC-05-43
  • Khách Hàng: Company Name Inc.
  • Ngày bắt đầu dự án: January 26, 2019
  • Ngày hoàn thành dự án: March 27, 2019
  • Hạng Mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện

SHOPHOUSE MC-05-43

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất