• Tên Dự Án: Shop MC - 02 - 40 R
  • Khách Hàng: Phi Phụng Coffee
  • Ngày bắt đầu dự án: January 26, 2019
  • Ngày hoàn thành dự án: March 27, 2019
  • Hạng Mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện

Shop MC – 02 – 40 R