• Tên Dự Án: KENBAR COFFEE
  • Khách Hàng: Company Name Inc.
  • Ngày bắt đầu dự án: January 29, 2020
  • Ngày hoàn thành dự án: March 25, 2020
  • Hạng Mục: Thiết kế và thi công hoàn thiện

KENBAR COFFEE

Thiết Kế – Xây Dựng – Hoàn Thiện Nội Thất