Chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số doanh nghiệp

LIÊN HƯNG tự hào là Doanh Nghiệp đi tiên phong về chuyển đổi Số, tiếp cận thị trường Phú Quốc từ những năm 2015, Liên Hưng tự hào là một trong những Nhà thầu đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho ngành xây dựng lúc bấy giờ.

 

Trong bối cảnh thời Công nghệ số, có thể nói Công nghệ là vấn đề sống còn của Doanh nghiệp. Với khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh, tư duy chiến lược Công nghệ số như Bản đồ phát triển Doanh Nghiệp.

 

Trong gần 2 năm vừa qua Liên Hưng liên tục cải tiến phương thức làm việc và đã trải qua 5 giai đoạn chuyển đổi số bao gồm: Khổ sở – Triển khai – Kháng cự – Thói Quen và hiện tại là Hưởng lợi ích.

 

Đến nay Nhân sự của Công ty đã thành thạo sử dụng công nghệ số để quản lý thi công, giao việc, kiểm soát tiến độ, đề xuất phê duyệt, truyền thông, Văn hóa và thực hiện các quy trình phối hợp liên phòng ban chặt chẽ trên nền tảng số hóa.

 

Với nền tảng quản trị nhân sự HRM+ và 2 công cụ quản trị mục tiêu OKR & KPI tất cả nhân viên trong tổ chức được chọn lọc, bổ nhiệm, đánh giá là đúng người, đúng thời điểm và đúng vị trí, giúp cho Công ty xây dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tinh nhuệ, đáp ứng được mục tiêu phát triển giai đoạn 2022 -2026.

 

Địa chỉ và thông tin liên hệ:
☎️ĐT: 0961 678 990 – 0907 443 455
☎️Hotline: 079 2222 889
Website: xaydunglienhung.com
Email: xaydunglienhungphuquoc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com