Buổi lễ khai trương đầu năm !!!

Buổi lễ khai trương đầu năm !!!

Buổi lễ khai trương đầu năm của Công ty Xây Dựng Liên Hưng đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp của một cộng đồng đoàn kết.